ОУ „Васил Левски"

Поверителност

GDPR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защита на личните данни на ОУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ – Ракево съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).