ОУ „Васил Левски"

Обществен съвет

Заповед за частично попълване на поименния състав на Обществен съвет

Заповед за  определяне членове на Общeствен съвет

 

Председател: Елизабет Асенова Божилова

Членове:

1. Йорданка Иванова Цветанова

2. Даниела Александрова Генадиева

3. Елисавета Василева Господинова

4. Красимира Георгиева Ангелова