ОУ „Васил Левски"

Електронен дневник / Съобщения за родителите

Уважаеми ученици и родители, 

     1. От 04.01.2021 г. се възстановява присъственият учебен процес за учениците от 1-4 клас в дневна форма на обучение. Времетраенето на часовете е според утвърдените графици за учебна 2020/2021 г.

      2. Обучението на учениците от V- VII клас, считано от 04.01.2021 г. ще продължи да се провежда в електронна среда от разстояние.

С уважение, 

М. Александрова- директор

 

 

 

 

 

Уважаеми ученици и родители!

Присъственият учебен процес се преустановява за периода от 30.11.2020 г. до 21. 12.2020г. включително.    Преминаваме към обучение от разстояние в електронна среда в образователна платформа Microsoft Teams.

Зимната ваканция на учениците ще бъде от 22.12.2020 г. до 03.01.2021 г. включително.

 Учениците трябва да:

  • спазват графика на учебните часове за първи срок и следят информацията подадена от класните им ръководители;
  • следват инструкциите и насоките на учителите по предмети;
  • изпълняват поставените задачи и отчитат / предават материалите по поставените задачи в указаните от учителите срокове;
  • активно и съзнателно участват в образователния процес в условията на електронно обучение в електронна среда;
  • получават консултации и разяснения от учителите по предмети чрез средствата на електронната комуникация;
  • получават обратна връзка от учителите по предмети относно резултатите от изпълнението на поставените задачи и/или осъщественото обучение.

Очакваме вашата подкрепа като родители:

  • да съдействате за положителната мотивация на децата си за активното им участие в образователен процес в условията на електронно обучение от разстояние;
  • ежедневно да проследявате поставените задачи, преподадения материал и при необходимост да подпомагате децата си.

Маргарита Александрова- директор

 

Уважаеми родители и ученици,

Уважаеми родители и ученици от ОУ “Васил Левски”,  от 16.03.2020г. започва дистанционното обучение. Часовете са съобразно седмичната програма за втория учебен срок – за задължителна подготовка.

Учениците/родителите да се присъединят към ФБ-групата  по предмети от ОУ “Васил Левски” и към групите по класове / за начален етап/.

Уважеми родители, от утре – 16.03. НАЧАЛНИЯТ час по седмичната програма  е 9:00 ч., но часовете за І и ІV клас са по 20 мин., а от V до VІІ – по 30 мин. Така “междучасията” са по-дълги – за предпазване от мониторите. Седмичното разписание ще бъде изпратено като съобщение от класния ръководител(

Обявените часове ще бъдат насочени към самоподготовка и затвърждаване на изучения материал.

Уважаеми родители, необходимо е да подкрепите процеса на преподаване и учене в електронна среда като осигурите активността на детето си в дистанционното обучение, да търсите обратна връзка за споделеното съдържание и изпълнението на поставените задачи за деня.
Разчитаме на Вашето отговорно отношение в тази извънредна ситуация, с цел опазване здравето и осигуряване достъпа до образование на учениците.

За всяка промяна ще бъдете информирани своевременно. Ситуацията на инзвънредно положение е динамична и нова за всички.

За въпроси се обръщайте към класните ръководители.

От 17.03.2020 г. по  БНТ 2     ще бъдат излъчнани  образователни програми  за времето от 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч.  до  18:00 ч.

Уважаеми родители, разчитаме на Вашето съдействие децата с вас, с вашите/ нашите деца – да бъдем “заедно”в този важен момент на изпитания.ни 

Разчитам на Вас! Най-важното е да опазим Живота и Здравето на всички!  ЗАЕДНО ще се справим!

 

Заедно ще успеем!!!